Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke
Menüü

TÄNUKIRJAD
MAANTEEAMETILT
AASTA ÕPETAJA
2016 NOMINENT
S.Lisina
G.Varushchenkova

DIPLOM
OLÜMPIAMÄNGUD
KESKLINNA PÕHIKOOLIS
osalemise eest
13. jaanuar 2017

VIRU INSTITUUT
TÄNUKIRJAD
Tilgakeste, Jaaniussi ja Miksikeste
rühmadele
9. detsember 2016

TÄNUKIRI
MIKSIKESTE rühma
A.Karsukovale
30. november 2016

KOHTLA-JÄRVE KOOLINOORTE 
LOOMEMAJA TÄNUKIRI
meeldiva koostöö eest
12. november 2016

KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS
TÄNUKIRI VIRU KELLUKE 2016
oktoober 2016

KOHTLA-JÄRVE KOOLINOORTE
LOOMEMAJA TÄNUKIRI
september 2016


IDA-VIRUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU
TEL   TÄNUKIRI
Lasteai Pääsuke liikumisõpetajale
märts 2016

DIPLOM
Spordipäeval
osalemise eest
jaanuar 2016DIPLOM
OLÜMPIAMÄNGUD
SLAAVI PÕHIKOOLIS
mai 2016

TÄNIKIRI
Ida-Virumaa 
TEL spordipidu
mai 2016


TÄNIKIRI
osalemise eest
XIV mudilaste laulu-ja tantsupeol
mai 2016

DIPLOM
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
2. rühma õpetajatele
konkursi "E-õppe mosaic 2016"
võitjad 24. mai 2016

TÄNUIRI 
EESTI RAHVAKULTUURILT
osalemise eest Ida-Virumaa
II laulu- ja tantsupeol
5. juuni 2016

 

Fotod: Tatjana Lantova

VEEBRUAR – MINU EESTIMAA, SÕBRAKUU                     
 VÄÄRTUS – SÕBRALIKUS, HOOLIVUS
 

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
1. veebruar TEL. Peedipäev kõik rühmad
3. veebruar

 
Posterite valmistamine  „Ohutu internet lastele”
 
kõik rühmad

 
7. veebruar6-9. veebruar
 
Kootöö lasteaedadega: lasteaia  Aljonuska külastus "Turvalise interneti päeva" raames 10.00

112 - lume peal
 
3. rühmkõik rühmad
 
16. veebruar
 
TEL. Kootöö lastevanematega: Tilgakeste rühma terviseprojekti viktoriin 10.00
„Tervislik eluviis”
 
2. rühma lapsed, lapsevanemad, õpetajad
 
9. veebruar
13. veebruar
 
Koostöö gümnaasiumiga: JVG õpilased korraldavad lasteaias lastele erinevaid õppetegevusi elukutsete nädalateema raames

Karjäärinõustamine lasteaia pedagoogidele 
 
kõik rühmad
JVG õpilasedõpetajad
 
14. veebruar Sõbrapäeva tähistamine kõik rühmad
15. veebruar Rühmade, lasteaia  Väärtustepuud kõik rühmad
15. veebruar


18. veebruar
TEL. Väljasõit Toila – tervisepäev koos lastevanematega

TEL. Tervislik väljasõit personalile
2,3,4 rühm lapsed, lapsevanemad

personal
22. veebruar Eestimaa sünnipäeva tähistamine 2,3,4 rühmad
27. veebruar Vastlad õues koos lastevanematega kõik rühmad
28. veebruar K-Järve linna lasteraamatukogu külastamine 3. rühm
28. veebruar Hoolekogu koosolek Hoolekogu liikmed
veebruar Laste kunstitööde näitus rühmades „Eestimaa mu  kodumaa!” kõik rühmad
veebruar Liikluskalender:  foorituled!
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

JAANUAR – TALVERÕÕMU KUU                      
 VÄÄRTUS – AVATUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
9. jaanuar Kuuse ära saatmine - 11.00 kõik rühmad
12. jaanuar TEL meeskonna koosolek – 11.00 TEL meeskond
13. jaanuar Koostöö koolidega: Spordipidu „Vana uus aasta!” Kesklinna põhikoolis -  10.00 3. rühm
18. jaanuar Мобильный планетарий «SKY Dome» -10.00 2,3,4 rühmad
18. jaanuar Pedagoogiline nõukogu – 13.15 pedagoogid
11. jaanuar Koolinoorte Loomemajas etendus lastele 2,3,4 rühmad
     
27. jaanuar K-Järve lasteraamatukogu külastamine 3. rühm
15. veebruar TEL.  Väljasõit  Toila – 9.30, tervisepäev koos vanavanematega lapsed
lapsevanemad
personal
jaanuar Laste kunstitööde näitus „Talvine talv” kõik rühmad
jaanuar Liikluskalender: lumehanged!  
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

DETSEMBER– JÕULUKUU                      
 VÄÄRTUS – LOOVUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
2, 7, 15 detsember Päkapikud jooksevad
 
kõik rühmad
 
20. detsember
20. detsember
21. detsember
21. detsember
JÕULUPEOD:
1. rühm   09.45
3. rühm   16.15
4. rühm   10.00
2. rühm   16.30
 
lapsed
lapsevanemad
õpetajad
 
8. detsember
9. detsember
 
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Päkapikumaa
10.00
 
2. rühm
3. rühm
20 ja 21. detsember JÕULULAAT SAALIS
AVATUD: 10.00-12.00
                  15.00-18.00
lapsed
lapsevanemad
personal
detsember TEL infostendid „Ohutud jõulud” kõik rühmad
detsember Laste kunstitööde näitus  „Talvine talv” kõik rühmad
detsember Liikluskalender: libedusetõrje ehk kuidas ennetada kukkumist!
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad
     

NOVEMBER – TURVALISUSE KUU                      
 VÄÄRTUS – TURVALISUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
3. november
4. november
Lasteaia 55. aastase juubeli tähistamine personal, külalised
lapsed
 
9. november
10. november
10. november
Isadepäeva peod:
3. rühm   16.30
4. rühm   10.00
2. rühm   16.30
Isad, vanaisad, lapsed
10. november Mardipäev kõik rühmad
25. november


28. november
 
Koostöö kooliga: ühisüritus Kadri- ja Mardisandid Slaavi Põhikoolist lasteaias(rahvakalender)

Koostöö gümnaasiumiga: seminar   JVG "Nutiseadmete kasutamine õppeprotsessis" 
 
2,3,4 rühmad


õpetajad
õpetaja abid
direktor
29. november Liikluskasvatuse ühine üritus, liikumine linnas (ülekäigurada, valgusfoor, liiklusmärgid jne) 11.00
 
kõik rühmad
16. november

16. november
 
Kloun Ummi 10.00

Pedagoogiline nõukogu 13.15
 
kõik rühmad

õpetajad
 
14. november

11. november


30. november
 
TEL liikumishommik 10.00

TAI koolitus "Suhtlemine laste ja lastevanematega"

TAI koolitus "Laste väärkohtlemine ja laste väärkäitumine-mis on mis?"
Kõik rühmad

tervishoiuöötaja
õpetajad

 
november Fotonäitus „Minu isa” kõik rühmad
november Liikluskasvatuse, turvalisuse teemalised tegevused rühmades kõik rühmad
november Liikluskalender:  turvavöö! www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsevanemad
lapsed
õpetajad
november Laste kunstitööd teemal „Teadlik liikleja” lapsevanemad
lapsed
õpetajad
november Näitus „Palju õnne kallis lasteaed Pääsuke!“ lapsevanemad
lapsed
õpetajad

OKTOOBER – HEA ÕPETAJA KUU, SÜGIS-JA TERVISEKUU                        
 VÄÄRTUS – TERVIS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
3. oktoober Sügispidu kõik rühmad
5. oktoober Õpetajate päev õpetajad, õpetaja abid
11. oktoober Lasteaia TEL meeskonna koosolek TEL liikmed
17. oktoober Teater kõik rühmad
13. oktoober Päästjad meie lasteaias 10.00 2. rühm
19. oktoober TEL üritus „Porgandijooks”  kõik rühmad
14. oktoober
 
10.00

Koostöö gümnaasiumiga: K-J Järve Vene Gümnaasium ja K-J Lasteaed Pääsuke. Linna üritus Linnapargi korvpalliväljakul: Kohtla-Järve linna haridusasutuste vilistalaste  kohtumispaiga avaüritus (puude istutamine)
 
3. rühma lapsed ja lapsevanemad, õpetajad,
linna lasteaedade koolieelsed rühmad, koolid, direktorid
20. oktoober KIK projekt „Metsloomad looduses”, väljasõit Elistvere Loomaparki 3. rühm
13. oktoober Linna üritus „Viru Kelluke 2016” 3. rühm
28. oktoober


27. oktoober
 
Hoolekogu koosolek 17.00


Lasteaia sisekoolitus "Suhkruhaige laps lasteaias"
 
hoolekogu liikmed
direktor

4. r. meeskond, kokk, liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja, lapse pereliikmed
oktoober Näitus „Palju õnne kallis lasteaed Pääsuke!” lapsed, lapsevanemad, õpetajad
oktoober Liikluskalender:  helkur võib päästa elu! www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsevanemad
lapsed
õpetajad


SEPTEMBER – TERETAMISE KUU


 VÄÄRTUS -    VIISAKUS, AUSTUS
NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
 
07.09.2016
14.09.2016
21.09.2016
14.09.201
6
LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD:
1 rühm 16.45
2 rühm 16.30
3 rühm  16.45
4 rühm
 16.30

lapsevanemad, õpetajad,
direktor

 
01.09.2016 Teadmistepäeva tähistamine 1,2,3,4 rühmad
21.09.2016 Jalgrattapäev 2,3,4 rühmad
11.09.2016 Pliiatsipidu K-J Kultuurikeskuse platsil 2,3,4 rühmad
15.09.2016 KIK projekt - väljasõit Kauksi Looduskeskusesse 2. rühm

27.09.2016


28.09.201628.09.2016
 
Teater Ilmarine "Väike siil", kell 10.00

Lasteaia sisekoolitus, teemal “Erivajadustega laste väljaselgitamine ja nende toetamine” 13.00

10.00 TEL tervislik jooks 

1,2,3,4 rühmadõpetajad


2,3,4 rühmad
29.09.2016 Mihklipäeva laat saalis
kell 15.00-18.00
Lapsed, lapsevanemad, õpetajad
september Laste kunstitööd näitusele "Palju õnne kallis lasteaed Pääsuke!" lapsed
lapsevanemad
õpetajad
september liikluskalender " Ära ületa teed bussi varjus!" www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsed, lapsevanemad,
õpetajad
 


Eesti English Русский
 


 

 

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/3332-effektivnoe-obuchenie-estonskomu-yazyku


http://www.lasteaed.net/2015/10/04/lasteaias-paasuke-toimus-traditsiooniline-jalgrattapaev/#more-8390 


http://www.killerkott.org/kotikonkurss/


http://www.lasteaed.net/2016/02/22/kohtla-jarve-lasteaia-paasuke-tervisepaev-koos-vanavanematega/