Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke
Menüü

TÄNUKIRI
SA INNOVE` lt
raulolu-uuringus osalemast
juuni 2017TÄNUKIRI
IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE
LAULU-JA TANTSUPEOL
osalemise eest
04. juuni 2017

DIPLOM
EESTI OLÜMPIAAKADEEMIALT
17. mai 2017

TÄNUKIRI
KOHTLA-JÄRVE
KULTUURIKESKUSELT
Mudilaste laulu-ja tantsupeol
osalemise eest
25. mai 2017


TÄNUKIRJAD
MAANTEEAMETILT
AASTA ÕPETAJA
2016 NOMINENT
S.Lisina
G.Varushchenkova

DIPLOM
OLÜMPIAMÄNGUD
KESKLINNA PÕHIKOOLIS
osalemise eest
13. jaanuar 2017

VIRU INSTITUUT
TÄNUKIRJAD
Tilgakeste, Jaaniussi ja Miksikeste
rühmadele
9. detsember 2016

TÄNUKIRI
MIKSIKESTE rühma
A.Karsukovale
30. november 2016

KOHTLA-JÄRVE KOOLINOORTE 
LOOMEMAJA TÄNUKIRI
meeldiva koostöö eest
12. november 2016

KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS
TÄNUKIRI VIRU KELLUKE 2016
oktoober 2016

KOHTLA-JÄRVE KOOLINOORTE
LOOMEMAJA TÄNUKIRI
september 2016


IDA-VIRUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU
TEL   TÄNUKIRI
Lasteai Pääsuke liikumisõpetajale
märts 2016

DIPLOM
Spordipäeval
osalemise eest
jaanuar 2016DIPLOM
OLÜMPIAMÄNGUD
SLAAVI PÕHIKOOLIS
mai 2016

TÄNIKIRI
Ida-Virumaa 
TEL spordipidu
mai 2016


TÄNIKIRI
osalemise eest
XIV mudilaste laulu-ja tantsupeol
mai 2016

DIPLOM
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
2. rühma õpetajatele
konkursi "E-õppe mosaic 2016"
võitjad 24. mai 2016

TÄNUIRI 
EESTI RAHVAKULTUURILT
osalemise eest Ida-Virumaa
II laulu- ja tantsupeol
5. juuni 2016

 

Fotod: Tatjana Lantova

MAI – TÖÖKUSEKUU               
 VÄÄRTUS – KOOSTÖÖ, TOETUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
3. mai

8. mai
 
Koostöö lasteaedadega: väljasõit Kukruse lasteaeda Tuvike
Emadepäeva kontsert 16.00
 
3. rühm

2. rühm
 
11. mai


 
Emadepäeva kontsert  9.30
Emadepäeva kontsert  10.30
Emadepäeva kontsert  16.00
 
1. rühm
4. rühm
3. rühm
 
17. mai

 
Koostöö koolidega: Slaavi Põhikoolis Olümpiamängud
 
3. rühm

 
17. mai Pedagoogiline nõukogu  pedagoogid
17. mai Lastevanemate koosolek  16.30 4. rühm
18. mai Eesti keele lahtine tegevus lastevanematele  9.30 4. rühm
19. mai Lastevanemate koosolek 16.45 1. rühm
19. mai Personali koosolek personal
22. mai Hoolekogu koosolek 17.00 Hoolekogu liikmed
25. mai
 
Linna üritus: Mudilaste laulu-ja tantsupidu 9.40
 
3,2 rühmad
 
26. mai
27-28.mai
Lõpupidu:
13.15 Vilistlaste kohtumispaika minek, lõpetamistahvli paigaldamine
14.00 Koolinoorte Loomemajas aktus

Väljasõidu seminar  "Multikultuurne kasvatamine lasteaias"  Riia Lasteaias Kates-Skola
3. rühma lapsed, lapsevanemad, õpetajad,
lasteaia personal

pedagoogid
õpetaja abid
1. juuni Lastekaitsepäev Kõik rühmad
4. juuni  Ida-Virumaa lasteaedade III laulu-ja tantsupidu Voka staadionil 3. rühm
mai Liikluskalender: kaotad minuti-võidad elu!
 www.liikluskasvatus.ee
 http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

 APRILL – KEVADPÜHADE JA SÜDAMEKUU                    
 VÄÄRTUS – ETTEVÕTLIKUS, JULGUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
10. aprill Teater „Umka”  15.30 kõik rühmad
4. aprill Südamekuu: miniloeng lastele „Tervislik toitumine”  kõik rühmad
5. aprill Südamekuu: kõnnipäev linnapargis, liikumismängud  lapsevanemad
lapsed
personal
20. aprill Koostöö Eesti Punase Ristiga: esmaabi koolitus lastele 11.00 2 ja 3 rühm
7. aprill LAK õppe raames esinevad 3. keelekümblusrühma lapsed  etendusega „Seene all” kõik rühmad
11. aprill Südamekuu: väljasõit Toila parki, jalutuskäik ja liikumismängud   2,3,4 rühma lapsed, lapsevanemad, personal
12. aprill Võlurite rühma siseprojekti raames „Putukate maailm” kohtumine mesinikuga Julia V. 1. rühma lapsed, lapsevanemad
12. aprill
16.00
Lastevanemate koosolek: tulevate sõimerühma laste lastevanematele 2 rühma õpetajad
uued lapsevanemad
13. aprill Lihavõttepüha töötoad kõik rühmad
17. aprill Munadepüha pidu kõik rühmad
18. aprill Südamekuu: retseptiraamatu koostamine „Kolesterool normis!” lapsevanemad,
personal
19. aprill KIK projekt: väljasõit Kauksi Looduskeskusesse programm „Linnud ja lindudest” 2. rühm
21. aprill Koostöö kõrgkooliga: Tallinna Tervishoiukõrgkool Kohtla-Järve Struktuurühtsus miniloenguga lastele „Tervis tähtis!” 2 ja 3 rühmad
24. aprill Liikumisharjutused südamele  personal
25. aprill Teater „Гном-гномыч, Изюмнkа и...» kõik rühmad
25. aprill Koostöö päästeametiga: personali nõustamine personal
26. aprill Koostöö päästeametiga: evakuatsiooniõppus lapsed
personal
26. aprill Lastevanemate koosolek 16.30 2. rühma lapsevanemad
aprill Südamekuu: projekt „Terved olla tahame!”
Ø  liikumine ja vererõhk
Ø  liikumine ja kehakaal
Ø  liikumine ja kolesterool
Ø  liikumine ja südamehaigused
lapsevanemad
lapsed
personal
14.04.2017-15.10.2017 Algab õuesõpe kõik rühmad
aprill Laste kunstitööde näitus  „Ole viisakas  liikleja tänaval!” kõik rühmad
aprill Liikluskalender: ohutus eelkõige!
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

MÄRTS –   TEATRIKUU                  
 VÄÄRTUS – SALLIVUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
8. märts Tüdrukutepäeva pidu kõik rühmad
7. märts Linna lasteraamatukogu külastus, teema: „Muinasjutud” 3. rühm
14.märts Emakeelepäeva  luulehommik 2,3,4 rühmad
15.märts Pedagoogiline nõukogu pedagoogid
16. märts

16. märts

17. märts
 
Jalutuskäik: K-Järve  Linnavalitsuse galerii

3. rühma siseprojekti lahtine tegevus 16.00

Lastevanemate koosolek: lõpupidu
 
2,3 rühmad

lapsevanemad, õpetajad

3. rühm
 
23. märts
09.15
Ülelinnaline lahtine tegevus teema: „Liikluskasvatus lasteaias” 4. rühma lapsed linna lasteaedade õpetajad
28. märts Politsei Lõvi Leo lastealas teema: „Liikluse alused” 2,3, rühmad
29. märts Õpetajate lavastus lastele kõik rühmad
30. märts Koostöö lasteaedadega: Kukruse lasteaed Tuvike külastab meie lasteaeda, keelekümblusrühma lapsed esinevad lavastusega „Seene all” 3. rühm
lasteaed Tuvike
märts Laste kunstitööde näitus  „Ole hea liikleja tänaval!” kõik rühmad
märts Liikluskalender: lase rong läbi!
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad


VEEBRUAR – MINU EESTIMAA, SÕBRAKUU                     
 VÄÄRTUS – SÕBRALIKUS, HOOLIVUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
1. veebruar TEL. Peedipäev kõik rühmad
3. veebruar

 
Posterite valmistamine  „Ohutu internet lastele”
 
kõik rühmad

 
7. veebruar6-9. veebruar
 
Kootöö lasteaedadega: lasteaia  Aljonuska külastus "Turvalise interneti päeva" raames 10.00

112 - lume peal
 
3. rühmkõik rühmad
 
16. veebruar
 
TEL. Kootöö lastevanematega: Tilgakeste rühma terviseprojekti viktoriin 10.00
„Tervislik eluviis”
 
2. rühma lapsed, lapsevanemad, õpetajad
 
9. veebruar
13. veebruar
 
Koostöö gümnaasiumiga: JVG õpilased korraldavad lasteaias lastele erinevaid õppetegevusi elukutsete nädalateema raames

Karjäärinõustamine lasteaia pedagoogidele 
 
kõik rühmad
JVG õpilasedõpetajad
 
14. veebruar Sõbrapäeva tähistamine kõik rühmad
15. veebruar Rühmade, lasteaia  Väärtustepuud kõik rühmad
15. veebruar


18. veebruar
TEL. Väljasõit Toila – tervisepäev koos lastevanematega

TEL. Tervislik väljasõit personalile
2,3,4 rühm lapsed, lapsevanemad

personal
22. veebruar Eestimaa sünnipäeva tähistamine 2,3,4 rühmad
27. veebruar Vastlad õues koos lastevanematega kõik rühmad
28. veebruar K-Järve linna lasteraamatukogu külastamine 3. rühm
28. veebruar Hoolekogu koosolek Hoolekogu liikmed
veebruar Laste kunstitööde näitus rühmades „Eestimaa mu  kodumaa!” kõik rühmad
veebruar Liikluskalender:  foorituled!
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

JAANUAR – TALVERÕÕMU KUU                      
 VÄÄRTUS – AVATUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
9. jaanuar Kuuse ära saatmine - 11.00 kõik rühmad
12. jaanuar TEL meeskonna koosolek – 11.00 TEL meeskond
13. jaanuar Koostöö koolidega: Spordipidu „Vana uus aasta!” Kesklinna põhikoolis -  10.00 3. rühm
18. jaanuar Мобильный планетарий «SKY Dome» -10.00 2,3,4 rühmad
18. jaanuar Pedagoogiline nõukogu – 13.15 pedagoogid
11. jaanuar Koolinoorte Loomemajas etendus lastele 2,3,4 rühmad
     
27. jaanuar K-Järve lasteraamatukogu külastamine 3. rühm
15. veebruar TEL.  Väljasõit  Toila – 9.30, tervisepäev koos vanavanematega lapsed
lapsevanemad
personal
jaanuar Laste kunstitööde näitus „Talvine talv” kõik rühmad
jaanuar Liikluskalender: lumehanged!  
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad

DETSEMBER– JÕULUKUU                      
 VÄÄRTUS – LOOVUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
2, 7, 15 detsember Päkapikud jooksevad
 
kõik rühmad
 
20. detsember
20. detsember
21. detsember
21. detsember
JÕULUPEOD:
1. rühm   09.45
3. rühm   16.15
4. rühm   10.00
2. rühm   16.30
 
lapsed
lapsevanemad
õpetajad
 
8. detsember
9. detsember
 
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Päkapikumaa
10.00
 
2. rühm
3. rühm
20 ja 21. detsember JÕULULAAT SAALIS
AVATUD: 10.00-12.00
                  15.00-18.00
lapsed
lapsevanemad
personal
detsember TEL infostendid „Ohutud jõulud” kõik rühmad
detsember Laste kunstitööde näitus  „Talvine talv” kõik rühmad
detsember Liikluskalender: libedusetõrje ehk kuidas ennetada kukkumist!
 www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee
lapsevanemad
lapsed
õpetajad
     

NOVEMBER – TURVALISUSE KUU                      
 VÄÄRTUS – TURVALISUS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
3. november
4. november
Lasteaia 55. aastase juubeli tähistamine personal, külalised
lapsed
 
9. november
10. november
10. november
Isadepäeva peod:
3. rühm   16.30
4. rühm   10.00
2. rühm   16.30
Isad, vanaisad, lapsed
10. november Mardipäev kõik rühmad
25. november


28. november
 
Koostöö kooliga: ühisüritus Kadri- ja Mardisandid Slaavi Põhikoolist lasteaias(rahvakalender)

Koostöö gümnaasiumiga: seminar   JVG "Nutiseadmete kasutamine õppeprotsessis" 
 
2,3,4 rühmad


õpetajad
õpetaja abid
direktor
29. november Liikluskasvatuse ühine üritus, liikumine linnas (ülekäigurada, valgusfoor, liiklusmärgid jne) 11.00
 
kõik rühmad
16. november

16. november
 
Kloun Ummi 10.00

Pedagoogiline nõukogu 13.15
 
kõik rühmad

õpetajad
 
14. november

11. november


30. november
 
TEL liikumishommik 10.00

TAI koolitus "Suhtlemine laste ja lastevanematega"

TAI koolitus "Laste väärkohtlemine ja laste väärkäitumine-mis on mis?"
Kõik rühmad

tervishoiuöötaja
õpetajad

 
november Fotonäitus „Minu isa” kõik rühmad
november Liikluskasvatuse, turvalisuse teemalised tegevused rühmades kõik rühmad
november Liikluskalender:  turvavöö! www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsevanemad
lapsed
õpetajad
november Laste kunstitööd teemal „Teadlik liikleja” lapsevanemad
lapsed
õpetajad
november Näitus „Palju õnne kallis lasteaed Pääsuke!“ lapsevanemad
lapsed
õpetajad

OKTOOBER – HEA ÕPETAJA KUU, SÜGIS-JA TERVISEKUU                        
 VÄÄRTUS – TERVIS

NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
3. oktoober Sügispidu kõik rühmad
5. oktoober Õpetajate päev õpetajad, õpetaja abid
11. oktoober Lasteaia TEL meeskonna koosolek TEL liikmed
17. oktoober Teater kõik rühmad
13. oktoober Päästjad meie lasteaias 10.00 2. rühm
19. oktoober TEL üritus „Porgandijooks”  kõik rühmad
14. oktoober
 
10.00

Koostöö gümnaasiumiga: K-J Järve Vene Gümnaasium ja K-J Lasteaed Pääsuke. Linna üritus Linnapargi korvpalliväljakul: Kohtla-Järve linna haridusasutuste vilistalaste  kohtumispaiga avaüritus (puude istutamine)
 
3. rühma lapsed ja lapsevanemad, õpetajad,
linna lasteaedade koolieelsed rühmad, koolid, direktorid
20. oktoober KIK projekt „Metsloomad looduses”, väljasõit Elistvere Loomaparki 3. rühm
13. oktoober Linna üritus „Viru Kelluke 2016” 3. rühm
28. oktoober


27. oktoober
 
Hoolekogu koosolek 17.00


Lasteaia sisekoolitus "Suhkruhaige laps lasteaias"
 
hoolekogu liikmed
direktor

4. r. meeskond, kokk, liikumisõpetaja, tervishoiutöötaja, lapse pereliikmed
oktoober Näitus „Palju õnne kallis lasteaed Pääsuke!” lapsed, lapsevanemad, õpetajad
oktoober Liikluskalender:  helkur võib päästa elu! www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsevanemad
lapsed
õpetajad


SEPTEMBER – TERETAMISE KUU


 VÄÄRTUS -    VIISAKUS, AUSTUS
NÄDAL, KUUPÄEV ÜRITUS KES OSALEB
 
07.09.2016
14.09.2016
21.09.2016
14.09.201
6
LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD:
1 rühm 16.45
2 rühm 16.30
3 rühm  16.45
4 rühm
 16.30

lapsevanemad, õpetajad,
direktor

 
01.09.2016 Teadmistepäeva tähistamine 1,2,3,4 rühmad
21.09.2016 Jalgrattapäev 2,3,4 rühmad
11.09.2016 Pliiatsipidu K-J Kultuurikeskuse platsil 2,3,4 rühmad
15.09.2016 KIK projekt - väljasõit Kauksi Looduskeskusesse 2. rühm

27.09.2016


28.09.201628.09.2016
 
Teater Ilmarine "Väike siil", kell 10.00

Lasteaia sisekoolitus, teemal “Erivajadustega laste väljaselgitamine ja nende toetamine” 13.00

10.00 TEL tervislik jooks 

1,2,3,4 rühmadõpetajad


2,3,4 rühmad
29.09.2016 Mihklipäeva laat saalis
kell 15.00-18.00
Lapsed, lapsevanemad, õpetajad
september Laste kunstitööd näitusele "Palju õnne kallis lasteaed Pääsuke!" lapsed
lapsevanemad
õpetajad
september liikluskalender " Ära ületa teed bussi varjus!" www.liikluskasvatus.ee, http://tk.mnt.ee lapsed, lapsevanemad,
õpetajad
 


Eesti English Русский
 


 

 

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/3332-effektivnoe-obuchenie-estonskomu-yazyku


http://www.lasteaed.net/2015/10/04/lasteaias-paasuke-toimus-traditsiooniline-jalgrattapaev/#more-8390 


http://www.killerkott.org/kotikonkurss/


http://www.lasteaed.net/2016/02/22/kohtla-jarve-lasteaia-paasuke-tervisepaev-koos-vanavanematega/
http://www.lasteaed.net/2016/03/18/8806/#more-8806

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-29/4646-2016-10-15-23-51-39

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/4771-prazdnovanie-kadri-dnya

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-29/4646-2016-10-15-23-51-39

http://rus.err.ee/v/virumaa/b99a61c8-241c-425c-a814-a0c17dbf8e41/v-kokhtla-yarve-sozdali-mesto-dlya-vstrechi-vypusknikov


https://www.youtube.com/watch?v=hcLBBthP4ug


https://www.youtube.com/watch?v=zFUIOm_p1xc


https://www.youtube.com/watch?v=Wlk_OIE7gAI


https://www.youtube.com/watch?v=TNCH605SLYI

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-29-01-48-37/5194-2017-04-11-14-25-18


https://www.youtube.com/watch?v=IvrOt_8flh8


https://www.youtube.com/watch?v=Mhr730QSBBg

https://youtu.be/Z6Y_XPMcClY


http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/5215-rabota-po-proektu-v-detskom-sadu-lastochka

https://www.youtube.com/watch?v=3beoZL_5tZk


https://www.youtube.com/watch?v=rBiZHo0EZlU

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-v-kohtla-yarve-proshel-xv-prazdnik-pesni-i-tanca-doshkolnikov?id=78340390


http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/5332-2017-05-31-15-36-45

http://www.kjpanorama.eu/index.php/et/2012-02-09-14-34-27/5350-puteshestvie-po-rige